GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:11 – evangeliseren

23-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik maak jullie bekend broeders dat het evangelie dat door mij geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens.

Het evangelie – dat is het goede bericht. De werkwoordsvorm ‘evangeliseren’ betekent meer dan alleen maar ‘het evangelie brengen’. De uitgang -iseren komt uit het Grieks (-izo) en kennen ook wij in onze taal in veel werkwoorden. Denk b.v. aan kristalliseren of dramatiseren. Zo’n werkwoordsvorm zegt iets over wat het veroorzaakt of uitwerkt. Kristalliseren = iets tot kristal maken. Dramatiseren = iets tot drama maken. Kijken we met deze kennis naar ‘evangeliseren’ dan betekent dat: iemand ‘evangel-isch’ maken. Aha, evangeliseren beoogt niet slechts het evangelie te vertellen maar de ander tot een evangelist te maken!

Een ‘goed bericht’ heeft als eigenschap dat degene die weet of gelooft dat het waar is, dit ook graag doorvertelt. Want het is nu eenmaal moeilijk om een goed bericht voor jezelf te houden. Daarom is het voor evangeliseren cruciaal dat het zuiver goed bericht is. Van de boodschap in Galatie (genade plus werken) zei Paulus: dat is geen evangelie. In het goede bericht daarentegen dat Paulus bracht, is er niets van de mens bij. Het is louter genade. Alles is volbracht. Probeer dat maar eens te verzwijgen…

Delen: