GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:26 – Heer, is dit van U?

28-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want de aarde is van de Heer en haar volheid.

Zonder enige schroom kunnen we onze weg gaan in deze wereld. Daar is een hele goede reden voor (vergl. Psalm 24:1): heel de aarde is van de Heer en tevens ook alles wat daarin is. GOD is immers de Schepper van de wereld en van al haar inwoners. Inclusief van de planten en dieren. Waarom zou ik vragen: Heer, is dit van U? Alsof er iets niet van Hem zou zijn?! Koop daarom met een gerust hart alles in de vleeshal, wat je maar wilt. Wat maakt het uit dat het eerst geofferd werd aan de afgoden? So what?! Voor ons is er toch maar één GOD (8:6)?!

Heel de wereld en elk schepsel “is van de Heer”. Zonder beperking. Daarom kent de Schrift het woord ‘kerk’ ook niet. ‘Kerk’ is afgeleid van ‘Kyriakè’ en betekent “van de Heer”. Maar bedenk daarbij: héél de wereld is “van de Heer”. En Hij is de “Heer van allen” (Rom.10:12). Gelovigen vormen een ‘uitroepsel’ en heten daarom een ‘ek-klesia’. Maar dat is wat anders.

Elke stap die ik zet, is een stap in zijn wereld. En elk mens die ik ontmoet is zijn eigendom!

Delen: