GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:15,16 – imitators

24-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want al zouden jullie tienduizenden opvoeders in Christus hebben, jullie hebben niet veel vaders. Want door het goede bericht verwekte ik jullie. Ik moedig jullie dan aan: wordt mijn nabootsers!

Paulus plaatst nogal wat kanttekeningen bij de “tienduizenden opvoeders in Christus” die de Korinthiërs hadden. Natuurlijk blaast Paulus dat aantal op maar illustreert daarmee hoe hij aankeek tegen het merendeel van deze lieden: als opgeblazenen (:18). Maar hoeveel mensen zich ook opwierpen als opvoeders (letterlijk als ‘pedagogen’), de Korinthiërs zouden zich realiseren dat slechts Paulus hen ooit had ‘verwekt’ door het goede bericht. Daarmee was alles begonnen. Dat was het fundament. En van daaruit zou men ook worden opgevoed.

Paulus klaagt in deze hoofdstukken dat de Korinthiërs in plaats van volwassen te worden, zij nog steeds baby’s zijn. En in plaats van ‘vast voedsel’, zij nog steeds ‘melk’ nodig hadden. Ze moesten weer herinnerd worden aan het ABC van het Evangelie. Helemaal terug naar ‘af’: naar Christus alléén. Van deze Christus was Paulus zelf een ‘nabootser’. Letterlijk : een imitator (11:1). Rechtstreeks was Paulus door Christus geroepen en onderwezen. De opgewekte Christus was voor Paulus het levende model. En zó mogen wij  op onze beurt Paulus nabootsen. En daarmee dus de levende Christus!

Delen: