GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:16,17 – onderwijs in de ekklesia

26-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ik moedig jullie dan aan: wordt mijn nabootsers! Hierom zend ik Timotheüs tot jullie, die mijn geliefd en trouw kind is in de Heer, die jullie zal herinneren aan mijn wegen in Christus Jezus, zoals ik in elke ekklesia onderwijs.

Paulus had de Korinthiërs (bij wijze van spreken) verwekt. Door hen het goede bericht te vertellen waren ze gelovig geworden. Als een vader moedigt hij ze nu aan: wordt mijn nabootsers. Hij was hun rolmodel, precies wat kinderen nodig hebben.

Evenals de Korinthiërs (:14), noemt Paulus ook Timotheüs zijn “geliefd kind”. Timotheüs was al enkele jaren eerder gelovig geworden via Paulus’ prediking. En daarna ook direct zijn trouwe medewerker geworden. Samen hadden ze in Korinthe gearbeid en nu had Paulus hem weer naar Korinthe teruggestuurd. Want er was grote behoefte aan zuiver onderwijs. En van het onderricht dat ze nu veelal kregen, daarvan had Paulus geen hoge pet op…

Alles was Paulus er aan gelegen om de Korinthiërs weer bij de les te krijgen. Om hen te herinneren aan de wegen die Christus Jezus via hem ging. En aan de wijsheid van GOD die aan hem bekend was gemaakt. Van wat geen oog ooit heeft gezien en geen oor heeft gehoord!

Delen: