GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 13:13 – drietrapsraket

29-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar nu blijven: geloof, hoop, liefde, deze drie. Maar de grotere van deze is de liefde.

Tegenover de geestelijke uitingen die zouden verdwijnen (:8) plaatst Paulus de drie dingen die zouden blijven: geloof, hoop en liefde. Geloof is het vertrouwen op het woord van de Schriften. Hoop is de verwachting van de Schriften. En de liefde is de liefde GODS waarvan de Schriften getuigen. Wanneer het woord van GOD gecompleteerd zou zijn, zouden de bijzondere openbaringen ophouden. Want die zijn niet meer nodig. Geen briefje meer uit de hemel omdat GOD een complete bibliotheek ter beschikking heeft gesteld: de Bijbel!

Toch zullen ook geloof en hoop eenmaal verdwijnen. Want bij de komst van de Heer wordt geloof verwisseld voor aanschouwen (2Kor.5:7). En om dezelfde reden verdwijnt ook hoop, “want hoop die gezien wordt is geen hoop” (Rom.8:24). Alleen de liefde zal blijven – die vergaat nimmermeer (:8). Vandaar dat de liefde van de drie die blijvend zijn, de grotere is.

Vergelijk het met een drietrapsraket: in de eerste eeuw werd de trap van bijzondere openbaringen (:8) losgelaten. Wat sindsdien overbleef zijn geloof, hoop en liefde. Wanneer straks geloof en hoop worden verwisseld voor aanschouwen, laat ook de tweede trap los. En alleen de liefde blijft over!

Delen: