GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:17 – geworteld en gefundeerd

02-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… dat de Christus door het geloof in jullie harten woont, in liefde geworteld en gefundeerd zijnde…

Paulus vervolgt zijn gebed. Hij wil dat Christus door het geloof in de harten van zijn lezers zou wonen. Hij heeft het niet over ‘Jezus’ maar over “de Christus”. Jezus is de naam die is gekoppeld aan zijn aardse bestaan. Christus daarentegen is de titel die bij hem hoort als de opgewekte en verheerlijkte mens (1:20). “De Christus” is in deze brief vooral ook de titel van hem die het Hoofd is van het lichaam, de ekklesia (1:22). Fysiek gezien woont hij nu in de hemel. Want daarheen is hij opgevaren (4:8). Maar “door het geloof” kan hij in onze harten wonen. Iedere gelovige is “in Christus”. De vraag is: woont hij ook in het hart van iedere gelovige? Dat kan alleen “door het geloof” – dat is het be-amen van zijn beloften en toezeggingen. Want hij doet het. Hij maakt het – hij alleen!

Wanneer Christus zo “door het geloof” in ons hart woont, hebben we vastheid gevonden. Als een huis dat is gefundeerd. Of als een boom die vast is geworteld en voeding vindt in… liefde. Agapé – dat is GODS liefde die alomvattend en onvoorwaardelijk is.

Delen: