GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 8:2,3 – ware kennis

19-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Indien iemand meent iets te weten, dan weet hij nog niet zoals men moet weten. Maar indien iemand de God liefheeft, dan is hij door Hem gekend.

De waarde van kennis wordt door Paulus zeker niet gebagatelliseerd. Hoe vaak deed Paulus al geen beroep op de kennis van de Korinthiërs?  “Weten jullie niet dat…?”. Maar ware wetenschap is wel altijd bescheiden. Het maakt je namelijk óók bewust van wat je allemaal nog niet weet. Dat maakt ook nieuwsgierig. Deze houding is het tegenovergestelde van de arrogantie waarbij de eigen kennis wordt opgeblazen en wordt afgezet tegen de onkunde van anderen.

Een ander kenmerk van ware kennis is dat het de ene GOD doet liefhebben. Het woord ‘kennen’ betekent in de Schrift dan ook ‘gemeenschap’. “Adam (be)kende zijn vrouw en zij werd zwanger”. Ware kennis is nooit louter intellectueel, het is liefde, bovenal voor GOD.

De zin in vers 3 heeft een merkwaardige wending. Men zou zoiets verwachten als: wie God liefheeft… die kent Hem echt. Maar er staat: wie GOD liefheeft… is door GOD gekend. De hoogste kennis is de kennis die GOD zelf heeft. Het feit dat de ene GOD mij kent (en dus liefheeft), dát maakt dat ik Hem liefheb.

Delen: