GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:13,14 – geheiligd

18-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En indien een vrouw een ongelovige man heeft en deze bewilligt erin met haar te huizen, laat zij de man dan niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd in de vrouw en de ongelovige vrouw in de broeder.

Wat Paulus schreef over de man die zijn ongelovige vrouw niet zou verlaten, geldt natuurlijk net zo goed voor de vrouw die een ongelovige man heeft. Zeker, het kan enorm schuren wanneer in een relatie het allerbelangrijkste van het leven niet gedeeld kan worden. Maar dat is voor een gelovige nooit een reden om de huwelijksverbintenis daarom te beëindigen.

Een gelovige wordt niet ontheiligd door zijn ongelovige huwelijkspartner. Nee, het is precies omgekeerd: de ongelovige partner is geheiligd door de gelovige partner. Dat is geen  taak die op de gelovige rust. Nee, het is een gegeven feit waar men GOD dagelijks voor kan danken!

Geheiligd wil zeggen: apart gezet. Ook al is de echtgenoot ongelovig, hij is in een bijzondere positie gesteld. Want hij bevindt zich in een huis waar GODS Goede Bericht klinkt. De levende GOD is ook zijn of haar Redder, of hij het nu gelooft of niet. Dat fundament is niet stuk te krijgen!

Delen: