GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 20:34 – deze handen…

29-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Zelf weten jullie, dat deze handen bijdroegen in mijn behoeften en in die van hen, die met mij zijn.

Wanneer Paulus op reis is naar Jeruzalem, passeert hij Efeze. Kort tevoren was hij daar drie jaar werkzaam geweest om “het Evangelie van de genade van God” te prediken. Om niet teveel tijd te verliezen laat Paulus de ‘herders’ van de ekklesia in Efeze, naar het strand van Milete komen. Om definitief afscheid van elkaar te nemen. In een aangrijpende toespraak spreekt Paulus hen toe.

Paulus blikt terug op de periode dat hij werkzaam was onder hen. Dag en nacht. In het openbaar en in huiselijke kring. Te midden van extreem veel tegenstand van vooral Joodse zijde. Maar het heeft hem nooit weerhouden om “heel de raad Gods” te verkondigen. En vanuit de Schriften “het woord van de Heer” te onderwijzen.

Ondertussen deed Paulus nooit een beroep op ondersteuning in zijn behoeften. Dat was een heilig principe voor hem. Demonstratief laat Paulus zijn handen zien en zegt dat hij daarmee zelfs nog had bijgedragen in de behoeften van anderen. Zeker, Paulus ontving soms ondersteuning. Maar nooit hield hij zijn handen op. Wat een schitterende illustratie van zijn boodschap “om niet”!

Delen: