GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods

03-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En God schiep de mens in zijn beeld, in beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Een opmerkelijk onderscheid! “… in beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”  De man werd geschapen in Gods beeld. Niet de vrouw. In Korinthe 11:7 bevestigt Paulus dit: de man draagt (of heeft) Gods beeld en heerlijkheid.

De man is beelddrager van God. Vandaar dat GOD consequent als mannelijk wordt voorgesteld. Als een Hij en als Vader. Zoals GOD zorg draagt voor de schepping, zo zou de man zorg dragen voor zijn vrouw en kinderen. Hij is aansprakelijk. In dat beeld is het ook logisch dat de man eerst was en daarna de vrouw. De vrouw werd ook uit de man genomen. Zoals de schepping uit de Schepper voortkomt. En zoals de schepping de heerlijkheid van de Schepper is, zo is de vrouw de heerlijkheid van de man. Enzovoort.

De verhouding mannelijk-vrouwelijk is een schitterende reflectie van de relatie Schepper en schepping. Omgekeerd: waar de Schepper wordt weggeredeneerd, verdwijnt ook de typologie van mannelijk en vrouwelijk. De mens raakt vervreemd van zijn of haar seksuele identiteit en wat overblijft is vorm en ethiek.

Delen: