GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 8:10,11 – omkomen in kennis…

26-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien iemand u, die kennis hebt, u ziet aanliggen in een afgodentempel, zal dan zijn zwak geweten niet opgebouwd worden tot het eten van afgodenoffers? Dan gaat immers de zwakke verloren in uw kennis, de broeder om wie Christus stierf.

De situatie die Paulus hier beschrijft is een typisch voorbeeld van opgeblazen kennis (:1). Iemand die weet dat er geen afgod in de wereld is (:4) zou kunnen redeneren dat hij in de afgodentempel kan aanliggen en kan eten van het vlees dat daar op het altaar ligt. Maar dat is puur provocatie en dient alleen om de eigen kennis te etaleren. En de ‘zwakke’ die nog niet los is van “de gewoonte van de afgod” (:7) kan het een reden geven om weer terug te keren in de afgoderij. Dan gaat de ‘zwakke’ verloren, d.w.z. hij verliest zich weer in de afgoderij.

Hoe triest als een ander in mijn kennis omkomt. Nota bene een broeder om wie Christus stierf. Christus stierf voor alle mensen (2Kor.5:15) en iedereen zal tot hartelijke erkenning van Hem komen. Maar “broeders” zijn zij, die hem nu reeds als Heer erkennen. Wat zonde als zulke mensen alsnog de weg kwijtraken. Door mijn zogenaamde kennis nog wel…

Delen: