GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 13:5 – ze rekent het kwade niet

18-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… ze rekent het kwade niet…

Deze woorden worden meestal uitgelegd vanuit de gedachte dat kwaad dat mij is aangedaan, ik de ander niet zou aanrekenen. En het is waar: die houding beschrijft de liefde GODS. Want toen de wereld GODS Zoon aan het hout spijkerde, rekende Hij hen deze misdaad niet toe (2Kor.5:19). Integendeel, juist via deze route zou Hij de wereld het Leven geven dat aan het licht kwam, toen Christus werd opgewekt vanuit de doden. Zelfs de grootste vijandschap is niet opgewassen tegen zulke Liefde. Zó geeft GOD niet alleen Leven aan vijanden maar maakt Hij hen ook van vijanden tot vrienden.

Toch gaat het in 1Korinthe 13:5 niet alleen over kwaad niet toerekenen. Het gaat verder: liefde rekent geen kwaad. Dat wil zeggen: ze veronderstelt in de ander geen kwaad. Noem het onnozel maar de liefde is niet wantrouwend en ze gaat niet op voorhand uit van kwalijke motieven. Doe ik dat wel, dan zegt dat meer over mijn instelling, dan over de ander.

Deze houding en denkwijze betekent geen ontkenning van het kwade. Het betekent wel dat we vertrouwen in een goede GOD die alles onder controle heeft en ieder creatuur tot een goed einde brengt!

Delen: