GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:18,19 – de tongen los

20-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…en bedrink jullie niet aan wijn waarin liederlijkheid is maar wordt vervuld in geest, sprekend tot julliezelf in psalmen, en lofzangen en geestelijke liederen zingend en muziek makend in jullie hart voor de Heer…

Het is bekend: wijn (en alcoholische drank in het algemeen) verhoogt de stemming en gezelligheid. Het eerste effect van alcohol is dat het de tong losser maakt. Mensen gaan gemakkelijker spreken en ook zingen. Daarin vertoont de werking van wijn, een gelijkenis met de vervulling in GODS geest. Want ook deze vervulling leidt er toe dat mensen onder elkaar gaan spreken en zingen “in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen”. Oftewel “muziek makend in hun hart voor de Heer”. Het woord voor “muziek maken” is in het Grieks ‘psallo’ (>psalm) en duidt op een ode aan GOD begeleid met een (snaar)instrument.

Muziek is een type van het Woord van GOD dat klinkt. Het is een Goddelijke taal van harmonie en akkoorden. Waar Efeze 5:18 spreekt van vervuld worden in geest, daar spreekt het parallelvers in Kolosse 3:16 over het woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. Geest en Woord zijn één. Het woord van Christus is geestrijk en maakt de tongen los. In dat woord zit muziek!

Delen: