GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:4 – discipline en attenderen

10-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En vaders, verbittert jullie kinderen niet, maar voedt hen op in discipline en attendering van de Heer.

Op vaders in het bijzonder, rust de taak de kinderen op te voeden. “In discipline” staat er. Andere vertalingen spreken van ’tucht’. In het Grieks (paideia) staat er een woord waar ons woord ‘pedagogiek’ van afgeleid is. Discipline is een eigenschap waarbij men doet wat men behoort te doen. Nakomen wat gezegd of afgesproken is. Ongeacht of men daar zin in heeft of niet. Is dat niet één van de essenties van de opvoeding? In feite komt discipline neer op betrouwbaarheid. Discipline begint bij de ouders zelf doordat zij doen wat ze zeggen en beloven. Geen betere opvoeding in discipline, dan ouders die doen wat zij behoren te doen.

Wat in het vervolg is weergegeven met ‘attendering’ wordt gewoonlijk vertaald met ’terechtwijzen’. Maar het grondwoord (nouthesia) heeft te maken met: voor de aandacht brengen. Attenderen. Dat kan een corrigerend element hebben, maar dat hoeft niet. Paulus schrijft dat vaders hun kinderen attent zouden maken op wat van de Heer is. Dat is zoveel vriendelijker dan alleen ’terechtwijzen’. Wat een pracht taak om kinderen attent te maken op Hem die Heer van allen is!

Delen: