GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:4 – vóór de nederwerping der wereld

13-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… zoals Hij ons uitkiest in hem vóór ’s werelds nederwerping…

Onze uitverkiezing dateert van “voor ’s werelds nederwerping”. Zo staat het er letterlijk. Het Griekse ‘katabolé’ wordt meestal vertaald met ‘grondlegging’ maar betekent letterlijk ‘nederwerping’. Als werkwoord heeft het dikwijls de betekenis van ‘omverwerpen’, ‘afbreken’ en ‘vernielen’. Velen denken daarom bij “de nederwerping der wereld” aan een catastrofe. Meestal wordt het dan in verband gebracht met de wereld die “woest en ledig” werd in Genesis 1 vers 2.

Maar “nederwerping” hoeft niet perse negatief te zijn. In Hebreeën 6:1 lezen we over het opnieuw ‘nederwerpen’ van het fundament. Vergelijk het maar met het storten van een fundament. Ook dat is neerwerpen. En in Hebr.11:11 lezen we van Sara dat ze kracht ontving tot (letterlijk vertaald) “nederwerping van zaad”. Ze was onvruchtbaar maar God deed haar moeder worden. Het ‘nederwerpen’ duidt hier op de geboorte van Izaak. Zoals wij de geboorte van een dier ook een ‘worp’ noemen. “De nederwerping der wereld” kan dus heel goed slaan op de geboorte van de wereld.

Probeer je voor te stellen: vóór de geboorte van de wereld had GOD ons reeds op het oog…. Hij koos ons uit. Volkomen los van verdiensten onzerzijds. Alle roem is uitgesloten!

Delen: