GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:39 – mits in de Heer

15-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Een vrouw is [wettig] gebonden zolang haar man leeft. Maar in het geval dat de man ontslaapt is zij vrij om getrouwd te worden met wie zij wil. Mits in de Heer.

Het huwelijk is een verbintenis voor het leven, “tot de dood scheidt”. Iedereen weet dat, al nemen slechts weinigen dat nog serieus. Men blijft bij elkaar zolang men wat ‘voor elkaar voelt’, zoals dat heet. Met zo’n wankele basis hoeft het niet te verbazen dat menig huwelijk eindigt in echtscheiding. Velen besluiten daarom maar helemaal niet te trouwen en vrijblijvend te gaan samenwonen.

In het Bijbels onderwijs is het huwelijk nooit gebaseerd op gevoel maar op trouw. Zoals GOD trouw is. Mocht er toch gescheiden worden, dan zou de gelovige partner ongetrouwd blijven om altijd de deur open te houden voor verzoening (:11).

Uiteraard is een weduwe of weduwnaar geheel vrij om te trouwen met wie hij of zij wil. “Mits in de Heer”, voegt Paulus er aan toe. D.w.z. beide partners zouden zich schikken in de Heer. Anders vorm je “een ongelijk juk”, zoals dat elders heet (2Kor.6:14). Dat is niet aan te bevelen: voor beide partners knelt zo’n relatie. Samen de Heer dienen, dat is het ideaal!

Delen: