GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:40 – geïnspireerd

16-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar zij is naar mijn mening, gelukkiger in het geval zij zó zou blijven. Ik nu, meen ook geest van God te hebben.

Na het overlijden van haar man is een vrouw uiteraard vrij om een andere man te trouwen. Maar ook dán blijft Paulus erbij, dat de vrouw gelukkiger is als zij verkiest ongetrouwd te blijven. Dat is Paulus’ algemene insteek, maar beslist niet bedoeld als wet van Meden en Perzen. Zo schrijft hij aan Timotheüs (5:14) dat jonge weduwen er juist goed aan doen om te trouwen en kinderen te krijgen. Dat schreef hij tegen de achtergrond dat jonge weduwen het gevaar liepen door gebrek aan bezigheid zich ledig te houden met allerlei ijdele zaken (5:13). Altijd zouden we bedenken dat Paulus geen heerschappij voert over het geloof van anderen maar een medewerker is aan hun blijdschap (2Kor.1:24). Vrijheid, blijheid!

“Ik nu, meen ook geest van God te hebben”, is Paulus’ afsluitende opmerking na de diverse vragen over het huwelijk te hebben behandeld. Paulus’ mening is maar geen slag in de lucht of één van de vele meningen. Nee, als (laatste) apostel, geroepen door Christus Jezus zelf, zijn zijn woorden geïnspireerd, d.w.z. ingegeven door geest van GOD.

Delen: