GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:6 – meer dan vijfhonderd broeders tegelijk

19-12-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… vervolgens werd hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk van wie de meerderheid op dit moment nog over is, maar sommigen zijn ontslapen.

Paulus somt enkele hoogtepunten op van verschijningen van de opgewekte Christus. De verschijning aan “meer dan vijfhonderd broeders tegelijk” mag daarbij niet ontbreken. Uitzonderlijk alleen al vanwege het grote aantal aanwezigen.

Slechts één bijeenkomst die in de evangeliën wordt vermeld, komt hiervoor in aanmerking. Het is de ontmoeting in Galilea waar de Heer reeds vóór zijn sterven op had gewezen (Mat.26:32). En waar ook de engel bij het graf over begon (Mat.28:9). En even later de Heer ook zelf toen Hij aan diezelfde vrouwen verscheen (Mat.28:10). In Galilea zou hij allen treffen (Mat.28:16), kennelijk op dezelfde berg als die van ‘de bergrede’ (zie Mat.5:1). Een veelzeggende locatie: op “de berg” als beeld van het Koninkrijk en tegen de achtergrond van “de zee”, als beeld van de volken.

Hier gaf de opgestane Christus aan “de twaalf” ‘de grote opdracht’ (Mat.28:18-20). Met meer dan vijfhonderd broeders als getuigen. Inmiddels is het vijfentwintig jaar later als Paulus dit schrijft, maar het merendeel van hen leefde nog. Met andere woorden: vraag het ze maar na! Want het historische feit is onloochenbaar!

Delen: