GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:17 – in besef van Hem

10-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat de God van onze Heer, Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie moge geven, geest van wijsheid en van onthulling, in besef van Hem

Wat valt er voor Paulus eigenlijk nog te bidden of te vragen nadat hij uiteen gezet heeft, dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegen in Christus (:3)? Wat is er toe te voegen aan iets dat reeds compleet is?

Paulus had ooit van GOD de les geleerd: “Mijn genade is u genoeg…” (2Kor.12:9). En sindsdien lezen we nooit meer dat hij voor aardse omstandigheden bidt. Want hij wist dat GOD altijd voorziet in wat wij nodig hebben. Op voorhand vertrouwde hij daarop. Daarom was Paulus’ bidden, danken geworden. “Overvloeide in dankzegging!”.

En toch loopt als een rode draad door zijn brieven een voortdurend gebed. Het is het gebed dat alle gelovigen ook zouden weten wat hun bezit is. In Christus zijn ze schathemelrijk! Dat is een gegeven. Maar waar het op aankomt is dat ze dat ook weten. En meer nog: dat ze dat gaan beseffen. Hoe vele gelovigen leven niet als straatarme sloebers? Terwijl ze multimiljonair zijn…! Vandaar Paulus’ gebed om “een geest van wijsheid en van onthulling, in besef van Hem…”.

Delen: