GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 9:23 – mede-deelgenoot van het goede bericht

26-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En alles doe ik vanwege het goede bericht opdat ik er mede-deelgenoot van zou worden.

Paulus is bereid zich in alles aan te passen voor allen. Uiteraard past hij niet het Evangelie aan, maar zichzelf. Hij past zich juist aan, ter wille van het Evangelie. Het goede bericht zou voortgang hebben en iedereen bereiken. Van alles dat dit doel in de weg staat, is Paulus bereid af te zien. Als hij maar mensen kan winnen!

Dat beantwoordt tevens de vraag wat hij bedoelt met een ‘mede-deelgenoot van het goede bericht te worden’. Dat is iemand die zijn leven in dienst stelt voor de verspreiding van het Evangelie. Het goede bericht is maar niet een stuk informatie zonder meer. Nee, een bericht is altijd informatie die bestemd is om doorgegeven te worden. Een deelgenoot van het goede bericht is daarom iemand met de instelling de ander met het Evangelie te bereiken.

Paulus wil niet slechts deelgenoot van het goede bericht zijn, maar “mede-deelgenoot”. Hij ging ervan uit dat zijn lezers er al deelgenoten van waren. Wie het goede bericht kent, heeft een ingebouwde drive om dit te delen met anderen. Daar is het een goed bericht voor – het moet eruit!

Delen: