GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 8:6 – Bron & Kanaal

23-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… voor ons nochtans is er één God, de Vader, vanuit wie het al is en wij tot Hem. En één Heer, Jezus Christus, door wie het al is en wij door hem.

Feilloos brengt Paulus hier onder woorden hoe de verhouding is tussen “één God, de Vader” en “één Heer, Jezus Christus”. Dat doet Paulus door gebruikmaking van drie verschillende voorzetsels: ‘vanuit’, ’tot’ en ‘door’. De ene God is degene “vanuit wie alles is en wij tot Hem”. En de ene Heer is degene “door wie alles is”. God de Vader is de Bron en het Doel. Jezus Christus is Gods Kanaal en Instrument.

God sprak en dóór zijn woord bracht Hij alle dingen voort (Joh.1:1-3). Hij sprak en het was er. Het is datzelfde “woord” (logos) dat later vlees werd, schrijft Johannes (1:14) en onder ons heeft gewoond. Dat is Jezus Christus: het vleesgeworden Woord van God.

God is de Onzienlijke en Jezus Christus is Gods Beeld of Ikoon (Kol.1:15). Dóór hem zien wij God. En Paulus schrijft in 1Tim.2:5: “er is één God en één Middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus”. Dóór hem komt God tot ons. En dóór hem gaan wij ook tot God!

Delen: