GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:17 – de helm van de redding

25-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En ontvangt de helm van de redding…

Eerder memoreerden we dat de onderdelen van de wapenrusting die Paulus noemt, verwijzen naar het boek Jesaja. Zo ook hier (Jes.59:17). Jesaja spreekt over de Messias die zijn Koninkrijk zal vestigen en daarin triomfeert over zijn vijanden. En wat draagt hij zo al? Een “harnas van rechtvaardigheid”. En “een helm van redding (Hebr. jesjoea!) was op zijn hoofd”. Christus die in triomf uittrekt, draagt een wapenrusting en die wapenrusting wordt ons hier door Paulus voorgesteld. Want aangezien we bestemd zijn om samen met Christus alle vijandige machten te vervangen (om te beginnen “te midden van de hemelsen”), dragen we ook dezelfde wapenrusting als hij.

Van het deurvormige schild (=geloof) wordt gezegd dat we deze zouden opnemen (:16). Maar de helm van de redding daarentegen ontvangen we. Dat verschil is niet voor niets. Dat geldt ook voor de volgorde van wapenonderdelen. Wanneer wij ons hebben omgord in waarheid en het borstharnas hebben aangetrokken van rechtvaardigheid en geschoeid zijn in gereedheid van het evangelie van vrede en bij dit alles ook het schild opnemen van geloof, dán ontvangen wij ook de helm van redding. Ons hoofd (lees: denken) vindt bescherming in de gegarandeerde redding!

Delen: