GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:15 – het lange haar als mantel

23-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

…maar indien een vrouw lang haar zou dragen het heerlijkheid voor haar is? Want het lange haar is haar gegeven in plaats van een mantel.

Lang haar is typisch vrouwelijk (vergl. Openb.9:8). De man kan in de verste verten niet tippen aan deze vrouwelijke schoonheid. Zeg zelf: bij een bruiloft is altijd het uiterlijk en de haardracht van de vrouw onderwerp van gesprek. Zelden dat van de man.

Het lange haar is de vrouw gegeven “in plaats van een mantel”. Het woord ‘mantel’ (Gr. peribolaion) is opgebouwd uit ‘omheen’ en ‘werpen’. Het duidt op een omslagdoek of cape dat om de schouders wordt geslagen. In de Griekse vertaling van het OT komen we het vooral tegen als kleding van aanzien (Richt.8:26). Nooit als hoofdbedekking. Het mag vooral niet verward worden met de sluier (letterlijk ‘neerwaarts-bedekking’) waarvan eerder sprake was (:5,6,7 en 13). Het lange haar is voor de vrouw als een elegante schoudermantel.

Aangezien lang haar vrouwelijke heerlijkheid is, behoort dat bedekt te worden wanneer ze bidt of profeteert. De gedachte is: als ze een mannelijke functie vervult, past het niet om haar vrouwelijke glorie te etaleren. Want de aandacht zou niet gaan naar het uiterlijk (het vrouwelijke) maar naar de binnenkant.

Delen: