GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:23,24 – Gods kracht en wijsheid

04-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… wij prediken Christus gekruisigd, voor Joden een valstrik en voor de natiën dwaasheid.  Voor hen echter die geroepen zijn, voor Joden zowel als voor Grieken, Christus Gods kracht en Gods wijsheid.

Voor de massa van de mensen was Paulus’ boodschap onacceptabel. En nog steeds. Een Christus die gekruisigd is, is (op z’n zachtst gezegd) zowel Joods-godsdienstig als Grieks-filosofisch niet ‘politiek-correct’. Paulus onderkende dit als een gegeven. Hij ondernam ook geen pogingen om zijn boodschap wel acceptabel of aantrekkelijk te maken. Paulus vertelde de waarheid en bracht onweerlegbare feiten aan het licht (vergl. 2Kor.4:2).

Waar de doorsnee-luisteraar afhaakte, waren er echter anderen die zich geroepen wisten. “Geroepenen” zijn zij die door God tevoren gekend en bestemd zijn (Rom.8:30). Zij worden dan ook door God geroepen en door Hem overtuigd van de waarheid. Geloof is een gave Gods! En terwijl de wereld struikelt over de dwaasheid van het woord van het kruis, onderkennen zij dat de gekruisigde,  de opgewekte is uit de doden! “Gekruisigd vanuit zwakheid maar levend vanuit de kracht van God” (2Kor.13:4). Het evangelie is het goede bericht dat hij die gekruisigd werd door de wereld, door God eens voor altijd werd levend gemaakt. Hij is Gods kracht en wijsheid!

Delen: