GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 13:9 – de naam Paulus

03-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En Saulus, die ook Paulus heet…

Paulus’ naam vinden we voor het eerst in Handelingen 13 vermeld. Als Saulus op het eiland Cyprus is, komt hij in aanraking met de stadhouder Sergius Paulus. Bij de stadhouder bevindt zich ook een Jood, Elymas genaamd. Terwijl de stadhouder interesse toont in Gods woord probeert Elymas hem daarvan afkerig te maken. Bij wat Saulus dan tegen hem zegt verandert Saulus’ naam in Paulus. Hij zegt tegen de Joodse Elymas: zul je niet ophouden de wegen van de Heer te verdraaien? Elymas krijgt te horen dat hij voor een tijd blind zou zijn en direct wordt dat woord waar. De stadhouder stond versteld en geloofde.

Toen Paulus vroeg: zul je niet ophouden…gebruikte hij in het Grieks het werkwoord ‘pauo’, waar ons woord ‘pauze’ vandaan komt. Opmerkelijk: het voorval vindt plaats bij ene Sergius Paulus en de Jood Elymas wordt aangezegd dat hij zal ophouden! Saulus doet Elymas ophouden, pauzeren – en dat maakt Saulus tot ‘paulos’ – stopper, ophouder.

Deze geschiedenis is een uitbeelding van Paulus’ naam. Paulus staat model voor de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Het Joodse volk is tijdelijk verblind en ‘staat buiten spel’. En ondertussen gaat het woord ongehinderd naar de natiën!

Delen: