GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:8 – één opgewekte Heer

29-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… want hij die inwerkt in Petrus tot afvaardiging van de besnijdenis, is ook inwerkende in mij tot de natiën.

In het voorgaande vers was vastgesteld dat aan Paulus “het evangelie van de natiën” was toevertrouwd, zoals aan Petrus dat “van de besnijdenis”. Twee verschillende evangeliën. Maar in dit vers wordt gewezen op de gemeenschappelijke oorsprong. Paulus’ boodschap was anders dan die van Petrus. Maar dat neemt niet weg dat één en dezelfde Heer, beide mannen had geroepen en ook had toegerust voor de boodschap die zij zouden brengen.

Zo belangrijk als het is om het verschil te onderkennen tussen Petrus’ en Paulus’ evangelie, zó belangrijk is het ook om te onderkennen dat één Heer beiden mannen had aangestuurd. En het evangelie dat de één bracht had dezelfde basis als het evangelie dat de ander bracht.

Of je nu naar Petrus of naar Paulus luistert, beiden getuigen van de uit de doden opgewekte Christus. Dat is de gemeenschappelijke grond waar alle apostelen op stonden. De Christus die stierf, begraven werd en ten derde dage werd opgewekt (1Kor.15:3,4). Vandaar dat Paulus in 1Korinthe 15:11 schrijft: “Hetzij dan ik, hetzij zij (=de twaalf), zó herauten wij en zó geloven jullie”.

Delen: