GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 10:10 – leven en overvloed

27-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Ik kwam opdat zij leven zouden hebben en overvloed.

In dit gedeelte van het Johannes-evangelie stelt Jezus zichzelf voor als de “de goede herder”. Een bekend beeld vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Typerend voor een goede herder is dat de kudde hem ter harte gaat. Zo kennen we David die als herder zijn leven in de waagschaal stelde wanneer een leeuw of beer de kudde bedreigde. Jezus is ook in dat opzicht de ware zoon van David. Hij stelde zijn ziel beschikbaar en legde het af aan het kruis.

Maar waarom deed Jezus dat? Wat is de betekenis van zijn sterven? Welk nut had het dat Jezus zijn ziel aflegde? Het antwoord is: Jezus stierf om op te kunnen staan en zó de dood te overwinnen. Hij legde zijn ziel af om die weder te ontvangen in de opstanding (:17,18). Hij stelde zijn ziel om “leven en overvloed” te kunnen uitdelen. Leven dat sterker is dan de dood.

De reden van Jezus’ komst op aarde is om “leven en overvloed” te geven. Aan stervelingen die dood gaan aan gebreken. In de hof van Arimathea bracht de Eersteling uit de doden “leven en overvloed” aan het licht! LEVEN met allemaal hoofdletters!

Delen: