GoedBericht.nl logo
English Blog

2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte

24-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… zie, daar stond de koning bij de zuil, volgens het gebruik (…) en al het volk des lands verheugde zich en blies op trompetten.

De koning wordt onthuld. Tegen alle verwachtingen in wordt Davids dynastie hersteld. De dood gewaande prins blijkt te leven en staat bij de zuil (of beter ‘het gezuilte’). Gedoeld wordt hier op de twee koperen zuilen Boaz en Jachin die de in- en uitgang markeren van de tempel van Salomo. De linker zuil in het zuiden heette Boaz en de rechter zuil in het noorden heette Jachin.

Boaz spreekt van de eerste komst van Christus in vernedering (links, zuiden). Is de naam Boaz vooral ook niet bekend van de man uit Bethlehem, de (ver-)losser? Jachins naam daarentegen betekent: JAHWEH grondvest. Deze zuil (rechts, noorden) spreekt van de Priester-Koning die uit het heiligdom zal komen om zijn koninkrijk te vestigen. Niet voor niets liet men het koningschap altijd  aanvangen bij deze zuilen. Dat heeft een diepe betekenis. Want het koningschap van de zoon van David zal aanvangen na het in- en uitgaan uit het heiligdom. Wanneer de bazuinen zullen klinken en heel het volk zal delen in die vreugde!

Delen: