GoedBericht.nl logo
English Blog

2Koningen 11:12 – de koning leeft!

23-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Toen bracht hij (=de hogepriester Jojada) de zoon van de koning naar buiten, zette hem de kroon op en gaf hem de Getuigenis. Zo maakten zij hem koning; zij zalfden hem, klapten in de handen en riepen: Leve de koning!

Na zes jaren wordt de dood gewaande prins Joas tevoorschijn gebracht vanuit het heiligdom. Al die tijd was hij daar volstrekt verborgen en niemand had enig benul van hem. Nu, in het zevende jaar en bovendien op de zevende dag, de sabbat, was de tijd aangebroken om de prins te onthullen. Wat een ongelooflijke verrassing moet dat in Jeruzalem zijn geweest! In de roep ‘leve de koning!’ klinkt in dit geval nog iets anders door: ‘de koning leeft!’. Verbijstering alom.

Deze geschiedenis illustreert schitterend de huidige onderbreking in de heilshistorie. De Zoon van David is er wel, maar verborgen. In het heiligdom. Binnenkort zal hij op Gods tijd verschijnen. Na zes millennia die voor God als zes dagen zijn. Hij zal gezien worden. Gekroond met eer en heerlijkheid. De Gezalfde, de Messias, de Christus! Dus toch… Hij leeft! Er is een scheut voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. De vervallen hut van David wordt herbouwd!

Delen: