GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:18 – weerstaan of vluchten?

22-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Vlucht voor de hoererij! “Elke zonde die een mens ook maar doet, is buiten het lichaam”? Maar door hoererij zondigt men tot in het eigen lichaam.

Waar het gaat om misleiding of geestelijke aanvallen klinkt altijd de oproep stand te houden en te weerstaan. Maar bij hoererij krijgen we een heel andere instructie: daarvoor zouden we juist vluchten. Dat is omdat mensen gewoonlijk te zwak zijn om seksuele misleiding te weerstaan. Vandaar de oproep ervoor weg te lopen en verleiding te vermijden. Zoals Jozef als jongeman dat ook letterlijk deed toen de vrouw van Potifar probeerde om met hem het bed te delen.

Dat elke zonde buiten het lichaam om zou gaan, is niet wat Paulus leert maar een bewering waarop hij reageert. In Korinthe deed de Griekse filosofie opgeld, dat het lichaam er niet toe doet en ook dat zonde en lichaam niets met elkaar te maken hebben. Want zonde is uitsluitend een geestelijke aangelegenheid, zo was het idee. Paulus daarentegen stelt dat hoererij wel degelijk een zonde in het eigen lichaam is. Hoererij staat voor een gelovige gelijk aan tempelprostitutie. Want Paulus gaat uitleggen dat ons lichaam niet minder dan een tempel van God is.

Delen: