GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden

20-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt…

Jezus was een paar dagen dood. Echt dood. Hij leefde dus niet op een of andere manier voort, zoals in de gangbare voorstellingen. Want in dat geval hoefde hij niet levend gemaakt te worden. Om de betekenis van Christus’ opstanding te verstaan is het wezenlijk dat hij echt dood was.

Ook een ander dogma maakt het verstaan van Christus’ opwekking onmogelijk. Dat is de leer van de drie-eenheid, die stelt dat Jezus God is. Zou dat waar zijn, dan kon Jezus onmogelijk écht sterven. Hij zou hooguit zijn lichaam hebben afgelegd. Want zou GOD kunnen sterven? Of zou GOD soms drie dagen dood kunnen zijn?

Trouwens, als Jezus God was, hoe kon hij dan afhankelijk zijn van een ander om opgewekt te worden? Zo wordt dit kerkelijk dogma niet minder dan een fatale valstrik om het Evangelie te be-amen. Want hoe zou men kunnen geloven dat Jezus God is en tegelijkertijd van harte geloven dat hij door GOD uit de doden werd opgewekt (Rom.10:9)? Zoals de Schrift dit laatste, keer op keer benadrukt. Of het één of het ander is waar, maar niet beiden. Dus wat geloven we: mensenwoord of Gods woord?

Delen: