GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:15 – vaderschap

31-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Ten gunste van dit buig ik mijn knieën voor de Vader, uit wie elk vaderschap in hemelen en op aarde wordt genoemd…

Paulus schrijft hier in één zin over ‘Vader’ (Gr. pater) en ‘vaderschap’ (Gr. patria). De meeste vertalingen spreken hier van ‘familie’ o.i.d. maar in de Schrift valt dat samen. Familieleven is gebaseerd op vaderschap (>patriarchaal). Want de vader is degene die verantwoordelijk is en zorg draagt voor de familie.

Ieder vaderschap, of dat nu hemels of aards is, is genoemd naar de Vader, voor wie Paulus hier neerknielt. GOD als Vader is niet vernoemd naar ons vaderschap. “GOD de Vader” is geen metafoor, ontleend aan ons vaderschap. Het is precies omgekeerd! GOD is de Vader, en het vaderschap dat wij hier kennen is naar Hem vernoemd.

Laten we niet onze ervaringen met vaderschap projecteren op GOD. Het is andersom. GOD als Vader is het origineel en het model. Hij is de oorsprong en draagt zorg voor elk afzonderlijk werk van zijn handen. Hij staat garant voor de goede afloop van alles. Ieder creatuur kan altijd van Hem op aan. Zijn liefde is onvoorwaardelijk.  Want Hij is GOD én Vader. Ieder vaderschap op aarde, zou zich aan Hem spiegelen!

Delen: