GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 14:24,25 – onmiskenbaar GODS woord

25-11-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.

Wat Paulus in bovenstaande verzen beschrijft is de ultieme uitwerking van GODS woord. Zeker, het fragmentarische profeteren in de dagen van de Korinthiërs, behoort tot het verleden (13:8-10). Maar daar is een compleet woord van GOD voor in de plaats gekomen! Zou dat een mindere uitwerking hebben?

Waar echt GODS woord klinkt, heeft dat altijd impact. Het ontmaskert en weerlegt. Het onthult en brengt aan het licht. GODS woord bewijst zichzelf en is onmogelijk tot menselijke wijsheid te herleiden. Wie met de woorden GODS wordt geconfronteerd kan er niet onderuit dat het waar is. Het is aan niemand anders dan GOD zelf toe te schrijven. Wat een kracht en wijsheid klinkt daarin door. Maar ook wat een liefde wordt erin geopenbaard. Het is de liefde GODS zoals Paulus die had bezongen in hoofdstuk 13. Hoe indrukwekkend wanneer dat woord, precies zoals “er staat geschreven” in al haar schoonheid en perfectie mag klinken!

Delen: