GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:17 – begrijpen wat de Heer wil

17-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Wordt daarom niet onverstandig maar begrijp wat de wil van de Heer is.

De dagen waarin we leven zijn boosaardig, zo stelde Paulus in het voorgaande vers vast. Om daarin de juiste koers te varen is wijsheid nodig. Ook en vooral om de gelegenheid uit te kopen en anderen te bereiken met het Woord. Want hoe zouden zij kunnen geloven als men niet eerst hoort?

Paulus gaat er vanuit dat zijn lezers verstandig zijn en niet meegaan in het onverstand om hen heen. De natiën beschreef hij eerder als “verduisterd in het denkvermogen” (4:17). Tegenover onverstandig staat begrijpen. Namelijk “begrijpen wat de Heer wil”. Dat gaat veel verder dan weten wat de Heer wil. Zijn wil begrijpen is verstaan waarom Hij wil.

In Efeze 1 lazen we reeds over “het geheim van zijn wil” (1:9). Het heeft te maken met zijn voornemen om tot in de volheid van de tijdperken ‘het al’ samen te vatten in de Christus (1:10). Want GOD heeft ieder creatuur op het oog. En omdat Hij GOD is en in alles werkt “naar de raad van zijn wil” (1:11) is succes verzekerd. Begrijpen wat de Heer wil, verlicht ons hart, geeft inzicht en een wijds uitzicht op GODS voornemen!

Delen: