GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:1 – staan & standvastig

05-12-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ik maak jullie bekend broeders, het evangelie dat ik aan jullie evangeliseerde, dat jullie ook ontvingen, waarin jullie ook staan…

Een heel nieuw onderwerp snijdt Paulus hier aan. Hij heeft het mooiste onderwerp voor het laatst bewaard. Er waren sommigen onder de Korinthiërs die beweerden dat er geen opstanding van doden zou zijn (15:12). En die bewering grijpt Paulus aan als aanleiding voor een fundamentele uiteenzetting over wat het Evangelie is. Gebaseerd op het historische feit van de uit de doden opgewekte Christus. Strikt genomen kenden de Korinthiërs dat Evangelie natuurlijk. Paulus had het hen eerder immers geëvangeliseerd en zij hadden het ook ontvangen. Dat was het begin van de ekklesia te Korinthe.

Paulus merkt op dat zijn lezers ook in dat Evangelie “staan“. Maar… dat staan blijkt nogal wankel te zijn. Stevig en solide gefundeerd waren ze niet. Anders zou de ontkenning van de opstanding van doden beslist geen weerklank bij hen hebben gevonden. Het is om die reden dat Paulus zijn lange betoog (15:58) straks zal afsluiten met de woorden “zo dan (…) wordt standvastig, onverzettelijk…”.

Het wankele “staan” van de Korinthiërs diende te veranderen in standvastige onverzettelijkheid. Daarom bepaalt hij hen opnieuw bij het ABC van het Goede Bericht.

Delen: