GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:20 – tot dwaasheid gemaakt

31-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de debater van deze aeon? Maakte God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid?

“Het woord van het kruis” is dwaasheid voor hen die verloren gaan (:18). Immers, zoals de profeet Jesaja reeds aankondigde, God doet ‘de wijsheid van de wijzen’ verloren gaan. Zonder vervolg zou de kruisiging van Jezus niet meer zijn dan een jammerlijke nederlaag. Maar alles wordt anders wanneer Christus op de derde dag inderdaad werd opgewekt! Toen, op die dag, maakte God de wijsheid van de wereld tot dwaasheid.

Het waren de wijzen van Jeruzalem en haar schriftgeleerden die de aanzet gaven om Jezus te kruisigen. Niet de wijzen in Athene brachten Jezus aan het kruis. Nee, de plaats op de wereld waar wijsheid zou moeten wonen, was in Jeruzalem. Daar was men immers in het bezit van de Schriften. En daar deed men niet anders dan daarover te discussiëren. Maar ondertussen ontging het de wijzen daar compleet, dat de beloofde Christus in hun midden vertoefde. Men heeft hem zelfs gekruisigd. Dat is nu de wijsheid van deze wereld. Drie dagen later werd ze tot dwaasheid gemaakt. En waar waren de wijzen toen?  En waar de debatterende schriftgeleerden?

Delen: