GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 9:18 – om niet

20-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Wat dan is mijn loon? Dat ik, wanneer ik evangeliseer, het evangelie om niet breng, om mijn bevoegdheid in het evangelie niet te gebruiken.

“Een arbeider is zijn loon waard”. Vanaf het begin van hoofdstuk 9 was dat het onderwerp. Zou Paulus niet op loon hebben mogen rekenen voor de full-time arbeid die hij in de ekklesia verrichtte? Zodat hij in elk geval vrijgesteld zou zijn van de kosten voor zijn levensonderhoud? Inderdaad, die bevoegdheid had Paulus voluit. Maar… nooit heeft hij daarop aanspraak gemaakt. Paulus beschouwde het als zijn beloning om het Evangelie om niet te brengen. Dat klinkt dubbelzinnig. Want “om niet” kan zowel op ‘het Evangelie’ alsook op het ‘brengen’ betrekking hebben. En dat is precies ook het punt!

Het Evangelie spreekt van de ene GOD die “om niet” alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt. Daar hangt geen prijskaartje aan. Paulus hoefde deze boodschap ook niet te ‘verkopen’. Want het is een mededeling, een goed bericht. Volstrekt kosteloos en onontkoombaar!

Dat Paulus het evangelie kosteloos bracht, vergoedde voor hem alle moeite! Het was hem alles waard om het Evangelie zodanig door te geven dat het precies tot uitdrukking brengt wat het Evangelie ook daadwerkelijk is: gratis!

Delen: