GoedBericht.nl logo

1Korinthe 3:12 – goud, zilver en kostbaar gesteente

09-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Indien nu iemand op het fundament bouwt met goud, zilver, kostbare stenen, houten delen, hooi, stro…

Paulus vergelijkt onderwijs van blijvende waarde met vuurbestendig materiaal. Hij noemt daarbij goud, zilver en edelgesteente. Dat zijn zeker geen willekeurige voorbeelden. Want deze materialen speelden een belangrijke rol in het heiligdom zoals beschreven in de wet van Mozes.

Goud is evenals zilver een edelmetaal omdat het niet roest. Het is een beeld van onvergankelijkheid. Het is een type van GOD die immers zelf onvergankelijk is. Het spreekt ook van het leven dat Hij via de opwekking van Christus aan het licht bracht.

Zilver functioneert in de Schrift gewoonlijk als geld (zilverlingen). Het verwijst primair naar de prijs die ooit betaald werd. Naar Christus Jezus die de losprijs voor allen betaalde. Kostbare stenen zijn edelstenen, d.w.z. licht doorlatend. Ze werden gedragen door de hogepriester. Twaalf stenen op zowel zijn schouders (kracht) als op zijn hart (liefde). Het vertelt hoe kostbaar het volk is dat gedragen wordt door de ware Hogepriester voor GODS aangezicht.

De ekklesia zou gebouwd worden met dit goud, zilver en kostbaar gesteente. Slechts dat is het fundament van GODS genade waardig. Het is kostbaar, schitterend, licht doorlatend en onvergankelijk!

Delen: