GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 12:3 – Jezus is Heer!

21-09-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom maak ik jullie bekend, dat niemand in geest van God sprekende zegt: anathema Jezus! En niemand kan zeggen: Heer Jezus!, tenzij in heilige geest.

Met wat Paulus hier zegt, geeft hij zijn lezers een lakmoesproef. Welke plaats neemt Jezus in, in de geestelijke uiting? Vervloekt men Jezus, in het extreemste geval, dan is dat uiteraard niet GODS geest. Alleen in en door GODS geest kan men erkennen, de eer die GOD aan Jezus gaf door hem uitermate te verhogen.

Ook in Romeinen 10:9 is de belijdenis van Jezus als Heer, de toetssteen. “Want indien je met de mond belijdt dat Jezus Heer is, en gelooft in je hart, dat GOD hem opwekte uit de doden, zul je gered worden…”. Let op: Jezus is Heer, juist omdat GOD hem uit de doden heeft opgewekt. Jezus stond dus niet op omdat hijzelf God was. Dan zou hij geen ander nodig hebben. Jezus was dood, maar GOD wekte hem op, en maakte hem tot Heer (Hand.2:36)!

Uiteindelijk zal elk schepsel komen tot deze belijdenis dat Jezus Heer is. Elke tong zal het belijden (Filp.2:9-11). Van binnenuit! Dat is geen menselijke prestatie maar GODS geest die dat inwerkt. Tot eer van GOD, de Vader!

Delen: