GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 14:29-31 – check, double check

28-11-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En laat twee of drie profeten spreken en de anderen beoordelen. Indien echter aan een ander die daar zit iets onthuld wordt, laat de eerste zwijgen. Want jullie kunnen allen één voor één profeteren opdat allen zouden leren en allen bemoedigd zouden worden.

Terwijl van sprekers in vreemde talen “hooguit” drie zouden zijn (:27), ontbreekt dit “hooguit” bij het profeteren. Logisch, want door profeteren (= het rechtstreeks spreken van Gods woorden) zouden allen kunnen leren en bemoedigd worden.

Eerder (13:8) had Paulus aangegeven dat evenals het spreken ‘in talen’, ook het profeteren spoedig tot het verleden zou behoren. Zoals ook bijzondere openbaringen van kennis. Toen Paulus deze brief schreef waren deze dingen nog actueel. Maar inmiddels is GODS woord compleet (Kol.1:25). Niets hoeft meer onthuld te worden en alles wat GOD te melden had, is gezegd en bovendien opgetekend. Wanneer we nu als gelovigen elkaar ontmoeten, spreken we vanuit dat completeerde woord: de van GOD gekregen bibliotheek (> biblia, Bijbel)!

Wat echter nog onveranderd is, is de noodzaak te beoordelen wat er gesproken wordt in de ekklesia. Dat gold toen voor wat zich als ‘profetie’ voordeed en vandaag niet minder voor de claim van wat ‘bijbels’ zou zijn. Laat je niks wijsmaken, check alles!

Delen: