English blog
Overzicht van Rubrieken
  21-10-2017 1Korinthe 11:1 – navolger zoals Paulus
  20-10-2017 Romeinen 3:3 – God gelooft!
  19-10-2017 Filippi 4:7 – als in een vesting
  18-10-2017 Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God
  17-10-2017 1Korinthe 10:25 – domein van wie?
  16-10-2017 Exodus 29:19 – tot een lieflijke reuk voor JAHWEH
  15-10-2017 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  14-10-2017 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
  13-10-2017 Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk
  12-10-2017 Romeinen 9:20 – boetseersel
  11-10-2017 Romeinen 9:19 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?
  10-10-2017 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
  09-10-2017 Romeinen 5:12 – vanwege dit
  08-10-2017 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  07-10-2017 Matteüs 11:24 – draaglijker in die dag
  03-10-2017 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  02-10-2017 Leviticus 16:8 – twee bokken
  01-10-2017 Kolosse 3:3 – niet de dingen op aarde
  30-09-2017 3Johannes: 4 – mijn kinderen
  27-09-2017 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
  26-09-2017 Marcus 6:4 – een profeet in zijn vaderstad
  25-09-2017 1Korinthe 15:57 – GOD die overwinning geeft
  21-09-2017 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
  20-09-2017 Psalm 1:6 – de goddelozen teniet gedaan
  19-09-2017 Romeinen 1:21 – (on)intelligent hart?
  18-09-2017 Romeinen 1:21 – God als GOD
  17-09-2017 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse…
  16-09-2017 Genesis 1:24 – naar hun aard
  15-09-2017 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  14-09-2017 Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen
  12-09-2017 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  08-09-2017 Hebreeën 4:12 – oordeelkundig
  07-09-2017 Hebreeën 4:12 – tot verdeling van ziel en geest
  06-09-2017 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
  05-09-2017 1Korinthe 5:2 – opgeblazen en zuurdesem
  03-09-2017 1Korinthe 11:33 – samenkomen om te eten
  02-09-2017 Galaten 6:7 – wat een mens zaait…
  01-09-2017 Romeinen 8:28 – alles werkt mee ten goede
  31-08-2017 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
  30-08-2017 1Thessalonika 4:13 – niet onwetend laten
  29-08-2017 Johannes 17:3 – de enige waarachtige God
  28-08-2017 Matteüs 16:18 – Petrus en Petra
  27-08-2017 1Korinthe 6:2 – bestemd voor de Troon!
  26-08-2017 Lucas 16:31 – ook indien iemand uit de doden opstaat…
  24-08-2017 Filippi 2:6 – in Gods gedaante
  23-08-2017 Lucas 8:10 – waarom gelijkenissen?
  20-08-2017 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  18-08-2017 Exodus 20:11 – in zes dagen…
  17-08-2017 Exodus 20:5 – tot in het vierde geslacht
  16-08-2017 Romeinen 3:2 – de woorden van God toevertrouwd
  14-08-2017 Romeinen 9:33 – de eerste steen gelegd
  13-08-2017 Richteren 11:34 – Jefta’s dochter
  11-08-2017 Hebreeën 7:3 – lijkend op de Zoon van God
  10-08-2017 Hebreeën 7:4 – een tiende van de buit
  09-08-2017 Hebreeën 7:2 – Melchizedek, koning van Salem
  08-08-2017 Hebreeën 5:11 – veel te zeggen
  06-08-2017 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
  05-08-2017 Hebreeën 6:20 – priester in eeuwigheid?
  04-08-2017 Galaten 3:28 – één in Christus Jezus
  02-08-2017 2Petrus 3:9 – Hij is geduldig
  01-08-2017 Jeremia 31:22 – de man omvangen
  31-07-2017 Leviticus 16:4 – linnen kleding
  29-07-2017 Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!
  27-07-2017 Genesis 24:53 – de bruid versierd
  25-07-2017 2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk
  24-07-2017 Hebreeën 10:12 – die zit!
  22-07-2017 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
  21-07-2017 Romeinen 4:3 – hoe God geloof rekent
  20-07-2017 Lucas 18:30 – het aeonische leven
  19-07-2017 Hebreeën 2:16 – ontfermt God zich niet over engelen?
  18-07-2017 Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?
  17-07-2017 Kolosse 3:10 – forever young!
  16-07-2017 Romeinen 8:24 – hoop doet leven!
  14-07-2017 1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie
  11-07-2017 Jeremia 1:11 – GOD waakt over zijn woord
  10-07-2017 Handelingen 13:20 – vierhonderd en vijftig jaar
  09-07-2017 Openbaring 2:4 – de eerste liefde
  07-07-2017 Job 40:10 – dinosaurus
  06-07-2017 2Korinthe 9:14 – overtreffende genade van God
  05-07-2017 2Koningen 2:24 – 2 berinnen en 42 kinderen
  04-07-2017 Romeinen 7:25 – God zij dank!
  03-07-2017 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
  02-07-2017 Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen
  29-06-2017 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  28-06-2017 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  27-06-2017 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  25-06-2017 Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow
  24-06-2017 Prediker 3:10 – nederig
  23-06-2017 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
  22-06-2017 Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad
  21-06-2017 Filippi 4:2 – de neuzen in één richting
  20-06-2017 Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts
  19-06-2017 Judas:3 – het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd
  18-06-2017 Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…
  16-06-2017 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
  15-06-2017 1Korinthe 14:23 – onkundigen en ongelovigen
  13-06-2017 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
  12-06-2017 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
  10-06-2017 Filippi 2:15 – ongekunstelde kinderen van God
  09-06-2017 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
  08-06-2017 Genesis 13:18 – eikenbomen
  07-06-2017 1Korinthe 12:18 – God plaatst leden in het lichaam
  06-06-2017 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
  05-06-2017 Handelingen 2:16 – dit is…
  04-06-2017 Ruth 3:15 – leven en overvloed!
  03-06-2017 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  31-05-2017 Handelingen 22:9 – horen en horen is twee
  30-05-2017 Judas:7 – een voorbeeld van aeonisch vuur
  28-05-2017 Matteüs 10:28 – wie zou men vrezen?
  27-05-2017 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
  26-05-2017 Matteüs 10:23 – zal of zou?
  23-05-2017 Efeze 5:28 – liefhebben als zijn eigen lichaam
  22-05-2017 Efeze 3:15 – vaderschap
  20-05-2017 Marcus 15:33 – drie uur duisternis
  17-05-2017 Marcus 10:18 – niemand goed behalve…
  14-05-2017 Matteüs 24:43 – weten wanneer
  13-05-2017 Hebreeën 11:5 – Henoch overgeplaatst
  10-05-2017 Matteüs 24:14 – dit goede bericht van het Koninkrijk
  09-05-2017 Romeinen 5:17 – veel meer!
  08-05-2017 Romeinen 9:32 – geloof of werken?
  07-05-2017 Genesis 8:6 – veertig dagen
  06-05-2017 Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…
  05-05-2017 Hebreeën 4:8 – Jozua of Jezus?
  02-05-2017 Hosea 6:2 – na twee dagen
  01-05-2017 2Petrus 3:8 – één dag als duizend jaren
  29-04-2017 Handelingen 1:6 – in deze tijd?
  27-04-2017 Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies
  26-04-2017 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren
  25-04-2017 Jesaja 44:6 – Ik ben de Eerste…
  24-04-2017 Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen
  22-04-2017 Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw
  21-04-2017 2Korinthe 3:9 – bediening van veroordeling
  20-04-2017 1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva
  19-04-2017 1Korinthe 15:15 – valse getuigen
  18-04-2017 Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!
  16-04-2017 1Korinthe 15:3 – van dood naar Leven!
  14-04-2017 Jesaja 45:22 – het aanroepen van de Naam
  13-04-2017 Psalm 22:2 – Eli, Eli lama….
  12-04-2017 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  11-04-2017 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
  10-04-2017 Jakobus 2:19 – demonen en de ene GOD
  09-04-2017 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  08-04-2017 1Korinthe 16:22 – anathema, maranatha
  05-04-2017 Efeze 1:7 – vergeving van zonden?
  04-04-2017 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  03-04-2017 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
  30-03-2017 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  28-03-2017 Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving
  27-03-2017 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
  20-03-2017 Psalm 22:7 – een worm, geen man
  18-03-2017 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
  17-03-2017 Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij
  15-03-2017 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
  14-03-2017 2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen
  13-03-2017 1Korinthe 4:8 – als koning heersen?
  12-03-2017 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
  11-03-2017 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  09-03-2017 Psalm 19:15 – hart en mond
  06-03-2017 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
  04-03-2017 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk