English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
  13-07-2017 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
  12-07-2017 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
  11-07-2017 Jeremia 1:11 – GOD waakt over zijn woord
  10-07-2017 Handelingen 13:20 – vierhonderd en vijftig jaar
  09-07-2017 Openbaring 2:4 – de eerste liefde
  08-07-2017 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  07-07-2017 Job 40:10 – dinosaurus
  06-07-2017 2Korinthe 9:14 – overtreffende genade van God
  05-07-2017 2Koningen 2:24 – 2 berinnen en 42 kinderen
  04-07-2017 Romeinen 7:25 – God zij dank!
  03-07-2017 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
  02-07-2017 Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen
  01-07-2017 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
  29-06-2017 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  28-06-2017 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  27-06-2017 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  26-06-2017 Prediker 11:9 – verheug je, zonder mitsen en maren
  25-06-2017 Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow
  24-06-2017 Prediker 3:10 – nederig
  23-06-2017 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
  22-06-2017 Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad
  21-06-2017 Filippi 4:2 – de neuzen in één richting
  20-06-2017 Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts
  19-06-2017 Judas:3 – het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd
  18-06-2017 Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…
  16-06-2017 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
  15-06-2017 1Korinthe 14:23 – onkundigen en ongelovigen
  13-06-2017 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
  12-06-2017 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
  10-06-2017 Filippi 2:15 – ongekunstelde kinderen van God
  09-06-2017 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
  08-06-2017 Genesis 13:18 – eikenbomen
  07-06-2017 1Korinthe 12:18 – God plaatst leden in het lichaam
  06-06-2017 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
  05-06-2017 Handelingen 2:16 – dit is…
  04-06-2017 Ruth 3:15 – leven en overvloed!
  03-06-2017 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  31-05-2017 Handelingen 22:9 – horen en horen is twee
  30-05-2017 Judas:7 – een voorbeeld van aeonisch vuur
  28-05-2017 Matteüs 10:28 – wie zou men vrezen?
  27-05-2017 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
  26-05-2017 Matteüs 10:23 – zal of zou?
  23-05-2017 Efeze 5:28 – liefhebben als zijn eigen lichaam
  22-05-2017 Efeze 3:15 – vaderschap
  20-05-2017 Marcus 15:33 – drie uur duisternis
  17-05-2017 Marcus 10:18 – niemand goed behalve…
  14-05-2017 Matteüs 24:43 – weten wanneer
  13-05-2017 Hebreeën 11:5 – Henoch overgeplaatst
  12-05-2017 Spreuken 25:11 – een gepast woord
  10-05-2017 Matteüs 24:14 – dit goede bericht van het Koninkrijk
  09-05-2017 Romeinen 5:17 – veel meer!
  08-05-2017 Romeinen 9:32 – geloof of werken?
  07-05-2017 Genesis 8:6 – veertig dagen
  06-05-2017 Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…
  05-05-2017 Hebreeën 4:8 – Jozua of Jezus?
  02-05-2017 Hosea 6:2 – na twee dagen
  01-05-2017 2Petrus 3:8 – één dag als duizend jaren
  29-04-2017 Handelingen 1:6 – in deze tijd?
  27-04-2017 Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies
  26-04-2017 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren
  25-04-2017 Jesaja 44:6 – Ik ben de Eerste…
  24-04-2017 Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen
  23-04-2017 Job 1:21 – gegeven en genomen
  22-04-2017 Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw
  21-04-2017 2Korinthe 3:9 – bediening van veroordeling
  20-04-2017 1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva
  19-04-2017 1Korinthe 15:15 – valse getuigen
  18-04-2017 Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!
  17-04-2017 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden
  16-04-2017 1Korinthe 15:3 – van dood naar Leven!
  14-04-2017 Jesaja 45:22 – het aanroepen van de Naam
  13-04-2017 Psalm 22:2 – Eli, Eli lama….
  12-04-2017 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  11-04-2017 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
  10-04-2017 Jakobus 2:19 – demonen en de ene GOD
  09-04-2017 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  08-04-2017 1Korinthe 16:22 – anathema, maranatha
  05-04-2017 Efeze 1:7 – vergeving van zonden?
  04-04-2017 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  03-04-2017 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
  30-03-2017 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  28-03-2017 Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving
  27-03-2017 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
  25-03-2017 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
  20-03-2017 Psalm 22:7 – een worm, geen man
  18-03-2017 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
  17-03-2017 Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij
  15-03-2017 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
  14-03-2017 2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen
  13-03-2017 1Korinthe 4:8 – als koning heersen?
  12-03-2017 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
  11-03-2017 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  09-03-2017 Psalm 19:15 – hart en mond
  06-03-2017 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
  04-03-2017 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
  03-03-2017 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
  02-03-2017 Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag
  28-02-2017 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
  26-02-2017 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
  25-02-2017 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  24-02-2017 Hosea 3:3 – vele dagen
  22-02-2017 Genesis 1:1 – een goed begin!
  21-02-2017 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
  18-02-2017 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
  17-02-2017 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
  16-02-2017 Filippi 3:1 – verheug je!
  14-02-2017 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
  13-02-2017 Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…
  12-02-2017 1Petrus 1:3 – een levende hoop
  11-02-2017 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
  10-02-2017 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
  08-02-2017 1Samuël 14:29 – verlichte ogen
  07-02-2017 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
  04-02-2017 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
  02-02-2017 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
  31-01-2017 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
  30-01-2017 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
  29-01-2017 1Thessalonika 2:9 – het goede bericht van de God
  28-01-2017 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
  26-01-2017 Romeinen 3:25 – Gods geloof
  25-01-2017 Handelingen 4:12 – geen andere naam
  23-01-2017 Genesis 14:18 – Melchizedek
  22-01-2017 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  21-01-2017 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
  20-01-2017 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
  19-01-2017 Genesis 47:9 – weinig in getal
  18-01-2017 Exodus 34:29 – uitstraling
  17-01-2017 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
  15-01-2017 1Thessalonika 4:18 – met deze woorden
  10-01-2017 Prediker 7:2 – beter in een huis van rouw
  09-01-2017 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  08-01-2017 Psalm 139:8 – als ik mijn ogen sluit
  07-01-2017 Openbaring 20:11 – een grote witte troon
  06-01-2017 Johannes 6:66 – niet populair
  05-01-2017 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
  04-01-2017 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  31-12-2016 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  29-12-2016 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
  28-12-2016 Handelingen 26:16 – een hemelse cursus
  27-12-2016 Handelingen 19:41 – volksvergadering
  26-12-2016 Jesaja 9:6 – de troon van David
  25-12-2016 Johannes 10:22 – het was winter
  24-12-2016 Johannes 1:9 – dat ieder mens verlicht
  21-12-2016 1Korinthe 9:18 – gratificatie
  20-12-2016 1Johannes 5:20 – de Waarachtige en zijn Zoon
  19-12-2016 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
  18-12-2016 Romeinen 8:26 – wat moeten we bidden?
  17-12-2016 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
  15-12-2016 Jesaja 9:5 – de schouder(s) eronder
  13-12-2016 Marcus 11:22 – hebt geloof van God
  12-12-2016 1Korinthe 1:1 – door GODS wil
  11-12-2016 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
  10-12-2016 Zacharia 14:3 – de God van Israël
  09-12-2016 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
  08-12-2016 2Korinthe 3:16 – de grote ont-dekking
  07-12-2016 Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser
  06-12-2016 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
  05-12-2016 Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten
  04-12-2016 Spreuken 15:15 – altijd feest!
  30-11-2016 Romeinen 10:9 – opgewekt door God