GoedBericht.nl logo
English Blog

Exodus 20:11 – in zes dagen…

18-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want in zes dagen deed JAHWEH de hemelen en de aarde, de zee en alles wat in hen is en Hij staakte in de zevende dag…

God zei tegen zijn Israël: in zes dagen zul je al je werk doen, want in zes dagen deed JAHWEH de hemelen en de aarde. Dit verwijst uiteraard naar Genesis 1 waarin God in zes dagen de scheppingswoorden uitsprak. Maar dat deed Hij twee keer. De eerste keer bij de schepping en de tweede keer toen Hij dat aan de mens openbaarde. Maar wat duurde nu zes dagen? De schepping zelf?

Overweeg eens dat de zes dagen slaan op de openbaring aan de mens. Inderdaad, dan weten we niet hoelang God over de schepping heeft gedaan. We begrijpen dan wel dat vanaf dag één al sprake was van avond (zonsondergang) en morgen (zonsopgang). Iets wat onbegrijpelijk is wanneer pas op de vierde dag de zon zou zijn geschapen.

We begrijpen dan ook waarom de scheppingswoorden alleen overdag klonken. Dat was niet omdat God sliep maar omdat de mens uitrustte. Het verklaart ook waarom in de scheppingswoorden onderwijs doorklinkt over wat dag, nacht, hemel, land en zee is. De mens werd aangesproken!
Is dat geen eye-opener?!

Delen: