GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 2:6 – in Gods gedaante

24-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Laat die gezindheid in jullie zijn, welke ook in Christus Jezus is, die in Gods gedaante zijnde, het geen roof achtte God gelijkend te zijn, maar zichzelf verijdelde, een slaaf-gestalte aannam…

Gewoonlijk denkt men bij bovenstaande woorden aan hoe Jezus mens werd. Hij zou als Goddelijke gestalte in de hemel, zelf mens zijn geworden op aarde. Maar nergens spreekt de Schrift over de bevruchting in Maria’s schoot als een daad van Jezus zelf. God heeft hem verwekt, toen heilige geest over Maria kwam. Daarom heet hij met recht ‘Gods Zoon’ (Luc.1:35). Niet Gods Zoon werd mens, maar door zijn verwekking uit Maria, werd hij Zoon van God! Sindsdien was hij “in Gods gedaante”. Zo Vader, zo Zoon.

Maar hoewel Jezus de Zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd, zegt de Schrift (Hebr.5:8). Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. De gezindheid van “de mens Christus Jezus” kenmerkte zich door absolute onderschikking aan de wil van God. Hij sprak: “zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen” (Hebr.10:7).

Nooit ging het Christus Jezus om hemzelf maar om de eer van zijn God en Vader! Wat een gezindheid ter navolging!

Delen: