GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:2 – bestemd voor de Troon!

27-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Of weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?

In de ekklesia te Korinthe liepen conflicten hoog op en daagde men medegelovigen zelfs voor de rechtbank. Paulus zegt niet dat dit niet mag maar hij laat zien hoe dwaas dat is. Wisten ze soms niet dat “de heiligen”, d.w.z. degenen die God vandaag apart stelt, straks de wereld zullen oordelen? Is het niet belachelijk om nu onderling je recht te bevechten bij een instantie die straks door óns berecht zal worden? In dat perspectief worden onze kwesties heel gauw onbenullig en benepen.

De term ‘ekklesia’ (afgeleid van ‘uit-roepsel) duidt op een ‘volksvergadering’. Het is de hoogste instantie van macht en wetgeving. Paulus veronderstelt als bekend (“of weten jullie niet…?”) dat de gelovigen tezamen bestemd zijn voor de Troon. Geplaatst op het hoogste niveau: te midden van de hemelsen!

Het ‘uitroepsel’ dat God zich vandaag verzamelt, stelt niets voor in de ogen van de wereld. Dat is ook de bedoeling (1Kor.1:27). Want God kiest het minste uit om juist wat in aanzien is te beschamen. Des te grootser is het, dat juist dat ‘zooitje’ zo’n toppositie samen met Christus in het universum zal innemen!

Delen: