GoedBericht.nl logo
English Blog

1Thessalonika 4:13 – niet onwetend laten

30-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar wij willen jullie niet onwetend laten aangaande degenen die ontslapen zijn, opdat jullie niet bedroefd zijn, zoals de overigen, die geen hoop hebben.

Slechts korte tijd terug was Paulus in Thessalonika geweest om het Evangelie van God te prediken. Er was een ekklesia ontstaan. In plaats van dode afgoden dienden ze nu de levende GOD en ze zagen uit naar de terugkeer van Jezus Christus uit de hemelen om de gelovigen te bergen voor de toorn die zou losbarsten (1:10). Paulus had over allerlei ins en outs kennelijk al veel verteld (5:1).

Nu wil Paulus in zijn brief een misverstand rechtzetten. Er waren inmiddels medegelovigen overleden en de Thessalonikers waren daarover bedroefd en ze hadden vragen. Als Christus’ terugkeer nu in hun generatie zou plaatsvinden, zouden de ontslapen medegelovigen dan ‘de boot missen’? Wat zou er met hen gebeuren?

Paulus’ antwoord is niet van hemzelf. Ook niet gebaseerd op de profeten. Het is een woord rechtstreeks van de Heer zelf (:15). De ontslapen gelovigen zullen bij de eerste bazuinstoot van Christus’ komst, worden opgewekt en vervolgens met de dan levende gelovigen worden weggerukt, de Heer tegemoet. Wow, wat een verwachting! En wat een enorm verschil met de wereld die geen hoop heeft…

Delen: