GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:33 – samenkomen om te eten

03-09-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom, mijn broeders, als jullie samenkomen om te eten, wacht op elkander.

De gelovigen in Korinthe kwamen met regelmaat samen als ekklesia. Ze vormden immers “één lichaam”. Nu was  Paulus ter ore gekomen dat deze vergaderingen niet langer tot opbouw waren (11:17). Er was verdeeldheid en er waren partijschappen. In dit gedeelte gaat Paulus in op de wantoestanden bij hun gezamenlijke maaltijden. Dan moeten we niet denken aan ‘het avondmaal’ als ritueel in de kerkelijke praktijk. Waarbij men één stukje brood en één slokje wijn neemt. Nee, het ging om heuse maaltijden als vieringen. Met één brood als uitbeelding van “de gemeenschap van het lichaam van Christus” (10:16). En “de drinkbeker der dankzegging” als een verkondiging van de dood die is overwonnen (11:26).

Zoals men dit echter in Korinthe  vierde was een regelrechte aanfluiting. De één (vr)at, de ander keek hongerig toe en weer een ander was dronken. Wat bedoeld was als een feest van eenheid en dankbaarheid was verworden tot een demonstratie van verdeeldheid en nijd. Paulus roept de Korinthiërs weer bij de les. Gezamenlijk maaltijden houden als gelovigen? Vooral blijven doen! Maar laten dat dan ook werkelijk vieringen zijn! Opdat we herinnerd zouden worden aan de rijkdom in Christus!

Delen: