GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 6:20 – priester in eeuwigheid?

05-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… Jezus, naar de ordening van Melchizedek hogepriester wordende, tot in de aeon.

De meeste bijbelvertalingen zeggen hier dat Jezus priester is geworden… tot in eeuwigheid. Vreemd…  Van het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt in ‘Openbaring’ (21:22) lezen we: “… en een tempel zag ik in haar niet…”. Hoezo dan nog wel een priesterdienst?

In “de duizend jaren” die daaraan vooraf zullen gaan, zal wél sprake zijn van een tempel. De profeten spreken over deze messiaanse tijd waarin de volkeren zullen opgaan naar “het huis van JAHWEH” in Jeruzalem. Ezechiël beschrijft in detail (40-48), de tempel en dienst daarin. Jezus werd geen hogepriester tot in eeuwigheid maar “tot in de aeon“. Het gaat over “de toekomende aeon” onder de heerschappij van de Koning-Priester. Dat is in “de duizend jaren” waarin nog sprake is van zonde.

Daarna volgt de laatste aeon waarin Christus alleen nog “als koning zal heersen” (Openb.22:5). Maar ook dat heeft een “totdat” (1Kor.15:26). Totdat hij de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan en alle mensen zijn levend gemaakt. Dan wordt God “alles in allen”. Dat is het ultieme en alomvattend. Een toekomst die tot aan de voleinding aan toe, steeds stralender wordt… van heerlijkheid tot heerlijkheid!

Delen: