GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 7:2 – Melchizedek, koning van Salem

09-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Melchizedek… is volgens de vertaling koning van rechtvaardigheid, vervolgens echter ook koning van Salem, dat is koning van vrede…

De auteur van de  Hebreeën-brief toont aan dat de Messias, volgens de Hebreeuwse Bijbel reeds, het Levitisch priesterschap zou overtreffen. De Messias zou immers “hogepriester zijn naar de ordening van Melchizedek” (Ps.110). D.w.z. niet alleen priester maar ook koning. Een combinatie die onder het oude verbond onmogelijk was. Priesters kwamen immers uit de stam van Levi en koningen uit de stam van Juda.

De naam Melchizedek is in zichzelf al veelzeggend. Het betekent: koning van rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid typeert de heerschappij in de komende aeon o.l.v. de Messias. “Hij zal rechtspreken over machtige natiën”, profeteerde Jesaja (2:4). Maar hij zal ook koning zijn van vrede. Zoals Mechizedek koning was van Salem. In Salem klinkt het woord sjaloom door, dat is vrede. “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede…”, zegt Jesaja elders (9:7).

Melchizedek was koning van Salem. Dat staat niet alleen voor vrede maar Salem is ook één van de namen (Ps.76:3) van “de stad van de grote Koning”, het latere Jeruzalem. Is dat niet opmerkelijk?! De grote koning-priester zal regeren vanuit dezelfde locatie als eens Melchizedek!

Delen: