GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:28 – één in Christus Jezus

04-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want zovelen tot in Christus gedoopt worden, trekken jullie Christus (als kleed) aan. In wie geen Jood of Griek is, geen slaaf of vrije, geen mannelijk en vrouwelijk; want jullie zijn allen één in Christus Jezus.

Paulus spreekt hier niet over een doop in water maar over een doop in Christus. Dat is geen ritueel of werk van mensenhanden maar een geestelijke realiteit. Een mens wordt in Christus gedoopt “door het geloof ” (:26). Zo wordt men “één plant” met de opgewekte Christus (Rom.6:5). God ziet ons één gemaakt met hem en rekent ook zo. Zijn positie is de onze. Als een nieuwe schepping. Dat is onze identiteit voor God.

Nationale verschillen (Jood of Griek), maatschappelijke (slaaf of vrije) of seksuele verschillen (mannelijk en vrouwelijk) vormen op aarde dikwijls een bron van verdeeldheid. Ook “onder de wet” maakten deze onderscheidingen godsdienstig verschil; een Jóód ontving het voorrecht van besnijdenis… als hij mannelijk was.

Wie in Christus Jezus gedoopt is, houdt uiteraard niet op b.v. mannelijk of vrouwelijk te zijn. Maar zo’n onderscheiding betekent geen enkele voorrang of achterstand. De Jood is niet méér en de slaaf niet minder. “In Christus Jezus” is er een éénheid die alle aardse verschillen doet verbleken.

Delen: