GoedBericht.nl logo
English Blog

2Petrus 3:9 – Hij is geduldig

02-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is geduldig jegens jullie, niet bedoelende, dat sommigen verloren gaan, maar aan allen ruimte gevend tot bezinning.

Aan het eind van zijn leven wijst Petrus zijn Joodse lezers er op, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (:8). Voor de Heer zijn er slechts twee dagen voorbij, nu de wederkomst al bijna tweeduizend op zich laat wachten. Het verstrijken van die tijdsduur is geen talmen (vertragen) maar een bewijs van het geduld van de Heer. Hij bedoelt namelijk niet dat sommigen verloren zouden gaan.

Een paar verzen verderop schrijft Petrus dat wanneer we meer willen weten over dat geduld van de Heer, we bij Paulus moeten zijn: “Acht het geduld van de Heer voor redding, zoals ook onze geliefde broeder Paulus…” (:15). Zolang de terugkeer van de Heer uitblijft, betoont GOD zijn geduld. God wil dat alle mensen gered worden (1Tim.2:4) en Hij is ook de Redder van alle mensen (1Tim.4:10). Dat Evangelie zou vandaag klinken!

God bedoelt niet dat sommigen verloren gaan. En daarom redt Hij ook allen. Want wie kan zijn bedoeling weerstaan (Rom.9:19)?

Delen: